Jag analyserar och behandlar smärta som orsakas av funktionella störningar i rörelseapparaten (muskler och leder) och har två långa utbildningar inom detta område.

Mitt mål är goda och långsiktiga rehabiliteringsresultat. Detta mål försöker jag uppnå genom att kontinuerligt uppdatera mig inom rygg och smärtforskningen. Den arsenal av rehabiliterande åtgärder som jag använder mig av idag, är förutom den passiva behandlingen bl.a. handledning med adekvat egenvård såsom, information om patientens hållning, ergonomiska råd, förståelse av smärtans natur, råd om träning och andra förebyggande åtgärder dvs hjälp till självhjälp. 

Jag har dubbelkompetens och är både Legitimerad Kiropraktor och Legitimerad Sjukgymnast

Jag är utbildad kiropraktor sedan våren 2000.

Efter det vidareutbildade jag mig inom mer aktiv rehabilitering av människor med nack- och ryggbesvär vilket innebär att du även kan få råd om specifika rygg- och nackövningar.

För att ytterligare bredda mina kunskaper studerade jag till sjukgymnast på Mälardalens högskola i Västerås och blev klar våren 2010.

Ett bedömningsbesök tar ca 45 min och ett återbesök ca 25 min, då jag tar mig tid för ett resonemang kring problemet och vad man tillsammans kan göra för att nå det gemensamma målet.

Har vårdavtal med Region Västmanland som kiropraktor.

Är medlem i Kiropraktiska Föreningen i Sverige vilket är den största sammanslutningen av kiropraktorer i Sverige.

Är medlem hos Fysioterapeuterna. Professions- och fackförbundet för fysioterapeuter (sjukgymnaster).