Ryggont, hur uppstår det?

Kroppens välbefinnande går i cykler och är beroende av många olika faktorer i livet. Stress (psykisk och fysisk), långvarig statisk (ensidig) belastning och dåligt med sömn är några av dessa. Utsätter man sig för alla dessa faktorer samtidigt och dessutom har en förvärvad eller medfödd snedhet, arvsmässiga ledbesvär ex. reumatiska besvär eller tidigare förvärvade belastningsskador, så ökar risken markant att bli drabbad av nack och ryggproblem.

Det finns s.k. bra och dålig belastning för kroppen?
Bra belastning är s.k. dynamiska rörelser (musklerna arbetar i olika positioner och får därmed många små stunder för återhämtning).
Dålig belastning är s.k. statiska rörelser (musklerna arbetar i lika/samma position hela tiden och får därmed mindre återhämtningspauser).

 

Här följer ett exempel på hur smärta kan uppstå som följd av statisk belastning
Kroppen har olika inprogrammerade rörelsemönster för vardagliga sysslor. Vid en skada störs ofta rörelsemönstret (kompensering) och andra muskler eller strukturer tvingas ta över ett arbete som de normalt inte ska ha. Detta leder ofta till ökad spänning (statisk belastning) i viss muskulatur och ökad spänning ger efter en tid smärta (beroende av olika mekanismer). Liknande gäller för de med nackbesvär där dålig hållning i bröstrygg/skuldra ofta orsakar ökad (statisk) belastning för nacken. Bröstryggens dåliga hållning kan i sin tur vara orsakad av problem med ländryggen osv.

Exempel på tillstånd som kan vara av funktionell karaktär är följande: Huvudvärk, yrsel, nackspärr, smärta mellan skulderbladen, axelbesvär, epikondyliter/tennisarmbåge (epikondylalgier), lumbago, falsk ischias, molande ryggvärk, smärta, domning, stickning (parestesier) i armar eller ben, viss typ av rotpåverkan (rizopati), knä och fotsmärtor.