Vad är och gör en fysioterapeut/sjukgymnast?

Här kan du läsa mer ingående om fysioterapeutens/sjukgymnastens verksamhetsområde.

http://www.fysioterapeuterna.se/Professionsutveckling/Om-professionen

 

I Sverige är fysioterapeut/sjukgymnast en skyddad yrkestitel

Detta innebär att bara de som har en godkänd utbildning och har legitimation från socialstyrelsen får kalla sig sjukgymnast.