Har avtal med Region Västmanland
Ingår i Vårdval Västmanland

Regionavtal (Landstingsavtal) / Priser

Jag har avtal med Region Västmanland som kiropraktor.

Regionens subventionerade priser gäller endast för patienter som är 20 år fyllda eller äldre. Alltså Ej barn och ungdomar. Barn och ungdomar är naturligtvis välkomna men de besöken kostar då 600 kr och 500 kr. Se priser för barn och ungdomar längst ned på sidan.

Här är ett prisexempel vid 1-9 besök och en sökorsak
Detta exempel baseras på att du är 20 år fyllda och endast har en sökorsak och att du har behov av 9 besök för den. Det är inte säkert att det behövs eller är motiverat med så många besök utan bara ett exempel. Det är dock rekommenderat att som minst ta två besök för att få en ordentlig bedömning och med åtgärd. Om du har flera sökorsaker innebär det även fler bedömningsbesök. Besök 1-2 gäller alltså för varje sökorsak. Antalet besök baseras alltså på och utgår ifrån ditt behov.

Besök 1) Bedömningsbesök
170 kr eller 0 kr om du har frikort (subventionerat besök).
45 min.

Besök 2) Bedömnings- och åtgärdsbesök
800 kr (Ej subventionerat besök och här gäller INTE frikort).
45 min.

Besök 3) Åtgärdsbesök
170 kr eller 0 kr om du har frikort (subventionerat besök).
30 min.

Besök 4) Första utvärderings- och åtgärdsbesök
800 kr (Ej subventionerat besök och här gäller INTE frikort).
45 min.

Besök 5) Åtgärdsbesök
170 kr eller 0 kr om du har frikort (subventionerat besök).
30 min.

Besök 6) Åtgärdsbesök
170 kr eller 0 kr om du har frikort (subventionerat besök).
30 min.

Besök 7) Utvärderings- och åtgärdsbesök
800 kr (Ej subventionerat besök och här gäller INTE frikort).
45 min.

Besök 8) Åtgärdsbesök
170 kr eller 0 kr om du har frikort (subventionerat besök).
30 min.

Besök 9) Åtgärdsbesök
170 kr eller 0 kr om du har frikort (subventionerat besök).
30 min.

O.s.v…

Kommer du för en besöksorsak som vi (jag) redan har utrett inom ett år tidigare eller som du gått för hos mig det senaste året blir det som tidigare. D.v.s. två åtgärdsbesök (170kr) varvat med ett utvärderings- och åtgärdsbesök (800kr). Nytt år gör ingen skillnad och det startar inte om pga det nya året så som det gjorde tidigare. Man fortsätter alltså där man slutade året innan.

Observera att regionen inte betalar för barn och ungdomar.

Priser för barn och ungdomar:
Besök 1) Bedömnings- och åtgärdsbesök
600 kr (Ej subventionerat besök).
45 min.

Besök 2) Utvärderings- och åtgärdsbesök
500 kr (Ej subventionerat besök).
45 min.

Besök 3) Utvärderings- och åtgärdsbesök
500 kr (Ej subventionerat besök).
45 min.
O.s.v…Leg. Kiropraktor & Sjukgymnast Gunnar Renbro
Kopparbergsvägen 14, 72213 Västerås
tel: 021 128081