Sökorsaker och skador

Exempel på skador som jag arbetar med

Jag arbetar med patienter som har problem från rörelseapparaten d.v.s. kroppens muskler och leder. Du kan ha skadat dig i din idrott, hobby eller på arbetet. Här är några exempel på skador och diagnoser som jag arbetar med.

Halsryggs- och skulderbesvär så som nackspärr, diskbråck, nervrotspåverkan (rizopati).
Smärta i bröstryggen så som diskbråck, muskelspänningar hållningsproblem mm.
Axel- och skulderbesvär så som impingementsyndrom, rotatorcuffsskada, Frozen shoulder mm.
Armbågs- och underarmsbesvär så som tennisarmbåge och golfarmbåge mm.
Smärta från ländrygg, höft och ben så som lumbago, ischias, falsk ischias, molande ryggvärk, smärta, domningar och stickningar (parestesier).
Knä-, underbens- och fotsmärtor så som artros, löparknä, hopparknä, plantar faschiit mm.

Innan du bokar tid till mig tänk då på att min specialitet Inte/Ej är akutsjukvård

Ibland är det bättre att ringa 1177 eller 112 innan man bokar tid hos mig.

Nedan följer några exempel där du alltid först ska ringa 1177 eller 112
Den här listan med exempel är inte heltäckande och utgör inte någon diagnostisk mall. Det är bara ett sätt för mig att upplysa om att vissa saker alltid först ska handhas av akutsjukvården, jourmottagningen eller familjeläkaren innan man bokar ett besök hos mig.
Exempel:
-Efter trauma
Har du precis eller nyligen varit med om ett trauma eller en olycka. Du kanske har halkat omkull, trillat i en trapp, trillat nedför en stege, cyklat omkull, krockat, satt dig hårt på baken, slagit i huvudet o.s.v.
-Om du har smärta som Ej påverkas av position eller rörelse
En annan fråga du ska ställa dig är om smärtan är relaterad till position eller rörelse.
Är smärtan den samma oavsett rörelse eller position kan det ofta vara bättre att ringa 1177 för en snabbare bedömning om du istället kanske ska träffa någon annan specialist.
-Om du har domningar i underliv och eller problem med blåsfunktionen
Har du fått svårt att kontrollera blåsfunktionen eller domningar i underlivet. Då är det också bra att ringa 1177 för vidare handläggning.
-Om du har möjliga symtom från hjärtat
Har du smärta och/eller tryck mot bröstet som ökar vid ansträngning och pulshöjande aktivitet ska du alltid först ha kontakt med 1177 eller 112 för bedömning.
-Om du har möjliga symtom på stroke
Har du eller den det gäller plötsligt fått någon av dessa symtom:
-Synstörning
-Talsvårigheter eller svårt att förstå vad andra säger.
-Svaghet eller känselnedsättning i ansikte, arm eller ben.
-Kraftig huvudvärk
-Yrsel
Då kan det röra sig om en stroke och du ska då ringa 112. Läs mer om symtom på stroke här https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/stroke/ eller gör AKUT testet här https://strokeforbundet.se/akut-testet/
-Om du har akut huvudvärk eller yrsel
Är huvudvärken eller yrseln ny eller beter den sig annorlunda mot vad du är van vid. Är den av akut eller kraftfull karaktär. Då ska du först ringa 1177 eller 112 för vidare handläggning. Jag tar inte emot akut påkommen huvudvärk eller yrsel som inte först utretts hos läkare med kunskap inom dessa områden.
___________________________________________________________________
Har du tänkt söka mig för huvudvärksbesvär eller yrselbesvär?
Tänk då på att jag vill att huvudvärken eller yrseln alltid först eller parallellt utreds hos familjeläkaren eller annan läkare med kunskap inom dessa områden. Är huvudvärken eller yrseln av akut karaktär ska du ringa 1177 eller 112 för vidare handläggning. Se punkten ovan.


Leg. Kiropraktor & Sjukgymnast Gunnar Renbro
Kopparbergsvägen 14, 72213 Västerås
tel: 021 128081